สอบถามข้อมูลบริการ    

     CAT contact center : 1322

  สำนักงานใหญ่  |  เขตกรุงเทพและปริมณฑล  |  ส่วนภูมิภาค

 

  CAT Tower

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่

72 อาคาร CAT Tower ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 1000
   โทรสาร  -
 

 แผนที่

 

 
  ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

53/58 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 7011, 0 2104 7168 - 9
   โทรสาร  0 2104 7170
 

 แผนที่ 

 

 

  ฝ่ายขายลูกค้าภาครัฐ

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210-0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 3717, 0 2104 4013
   โทรสาร  0 2104 4481, 0 2104 4575
 

 แผนที่

 

 

  ฝ่ายขายลูกค้าเอกชน

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 4750-1, 4753-8, 4760-5
   โทรสาร  0 2104 3509, 0 2104 4579, 0 2104 4717
 

 แผนที่

 

 

  ฝ่ายขายผู้ประกอบการ

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่ 99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  02-104-4408,4847,4849,4349,3369,4102,4679,
 4026,4027,3377,3800, 3882
   โทรสาร  002-104 - 4715, 02-104 -3883
 

 แผนที่

 

 

  ฝ่ายการตลาดอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่ 99 หมู่ 3 อาคารบริหาร 1 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210-0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 4988,0 2104 4516-7
   โทรสาร  0 2104 3946
 

 แผนที่

 

 

  ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่

99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 3318-9,0 2104 4741-2
   โทรสาร  0 2104 4722
 

 แผนที่

 

 
 
     
SpeedTest Manual Security
ติดต่อสอบถามข้อมูล CAT contact center 1322

หน้าหลัก    |   แนะนำบริการ   |   ลักษณะบริการ   |   คำถามที่พบบ่อย   |   ติดต่อเรา

Server Address : cat.catconference.com  
appstore playstore