คำถามที่พบบ่อย
 

 

Q : Web Conference คืออะไร?

Web Conference เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถจัดการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา (ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นการประชุมที่เห็นภาพ และได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันหลายคน รวมทั้งสามารถนำเสนอเอกสารในที่ประชุม


 

Q : Web Conference ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง?

ใช้สำหรับการประชุมทางไกล การเรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา และกิจกรรมการสนทนาต่างๆเหมาะสำหรับองค์กรที่มีการประชุมระหว่างสาขาหรือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ


 

Q : อะไรคือจุดเด่นของ Web Conference?

ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายและครบครัน อาทิเช่น

  • นัดหมายและเชิญประชุมผ่าน E-mail
  • นำเสนอเอกสารในที่ประชุมได้หลายรูปแบบ เช่น Power point, Word, Excel, Video, pdf, รูปภาพ เป็นต้น
  • รับส่งไฟล์ระหว่างการประชุม
  • ทำแบบสำรวจ (Poll) เพื่อสำรวจความคิดเห็นในที่ประชุม
  • รับส่งข้อความสั้นระหว่างการประชุม
  • บันทึกการประชุมออนไลน์
  • ควบคุมการประชุมได้เสมือนจริง เช่น ประธานสามารถปิด - เปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น การให้สิทธิ์ในการพูดหรือการนำเสนอ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้องประชุม ฯลฯ

 

Q : Web Conference แตกต่างจากห้องประชุมแบบ Video Conference อย่างไร

Video Conference

ค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนสูงต่อ 1 ห้องประชุมใช้ประชุมเฉพาะกลุ่มหรือภายในหน่วยงานที่มีระบบ Video Conference เท่านั้นใช้ประจำที่ใช้งานร่วมกับ Leased line, ISDN เท่านั้นมีรูปแบบการบริหารจัดการประชุมไม่หลากหลายมากนักใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พิเศษของ Video Conferenceการบำรุงรักษา (ยาก ช้า แพง กรณีเกิดปัญหา)

Web Conference

ค่าใช้จ่ายน้อยใช้ประชุมกับใครก็ได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (เชิญผ่านอีเมล์และติดตั้ง Web Conference อัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต)ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานร่วมกับ Broadband Internet ก็ได้มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการประชุมที่หลากหลายสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุมใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปการบำรุงรักษา (ง่าย เร็ว ประหยัด กรณีเกิดปัญหา)


 

Q : ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Web Conference มีอะไรบ้าง?

ในการใช้ Web Conference จัดการประชุมทางไกลออนไลน์ จะช่วยให้สามารถ

  • ลดค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมและประสานงานนัดหมาย
  • ลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเพื่อมาประชุม
  • ลดการสูญเสียเวลา จากการเดินทาง
  • ลดการเผาผลาญน้ำมัน และ ลดภาระด้านพลังงานของชาติ
  • ลดอันตรายและความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ขององค์กร
  • เพิ่มประสิทธิภาพของงาน และผลผลิตธุรกิจ
  • เพิ่มการใช้ประโยชน์ จากการลงทุนด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

Q : ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ได้ด้วยวิธีใดบ้าง ?

ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 4 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 การรับเชิญผ่านทางอีเมล์ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล์

เชิญประชุมพร้อมรหัสผ่านสำหรับเข้าห้อง จากนั้นให้คลิกลิงค์ (URL) ที่ได้รับจากอีเมล์ เพื่อเข้าสู่ระบบ CAT Conference พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code)(ถ้ามี) เพื่อเข้าห้องประชุม

ช่องทางที่ 2 ผ่านเว็บไซต์

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ห้องประชุมผ่านทาง http://www.catconference.com เลือกเมนู "เข้าสู่ห้องประชุม" แล้วกรอก Company ID,User ID  เลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code)(ถ้ามี) เพื่อเข้าห้องประชุม

ช่องทางที่ 3 ผ่านไอคอน @ บนทาสก์บาร์ของวินโดวส์

ผู้เข้าร่วมประชุมเลือก Start หา Application AcuConference แล้วดับเบิ้ลคลิก จะปรากฏไอคอน @ บนทาสก์บาร์ด้านล่างขวา คลิ๊กขวา เลือก Join Conference กรอก am-web2.catconference ลงในช่อง AcuManager และกรอก Company ID,User ID แล้วเลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code)(ถ้ามี) เพื่อเข้าห้องประชุม

ช่องทางที่ 4 ผ่าน Application on Mobile

ผู้เข้าร่วมประชุม Download Application " acuconference" จาก Play Store หรือ App. Store เลือก Join สำหรับ iOS และSearch conference สำหรับ Android จากนั้นกรอก am-web2.catconference ลงในช่อง Sever และกรอก Company ID,User ID  แล้วเลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม


 

Q : คุณสมบัติขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการประชุมทางไกลออนไลน์?

Hardware :
Pentium 4 Duo Core, 1GB RAM, การ์ดเสียง, ไมโครโฟน, กล้องเว็บแคม, มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 384Kbps – 1024Kbps ตามคุณภาพของภาพที่เลือกนำเสนอ (640x480, 800x600, 960x720, 1280x720)          

Software :
Windows XP หรือใหม่กว่า, DirectX 8 หรือมากกว่าทำการเปิด Port ของ Firewall ได้แก่ UPD7350, UDP7351, UDP7352, UDP7353, TCP7350, TCP433, TCP80          

Macbook with OSX 10


 

Q : การใช้งานระบบ Web Conference ต้องใช้แบนด์วิดท์ ( Bandwidth )เท่าไร?

จำนวนแบนด์วิดท์ที่จำเป็นต้องใช้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพการประชุมที่ถูกสร้าง การประชุมจะสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคุณสมบัติดังนี้: 640 x 480, 800 x 600, 960 x 720 and 1280 x 720 แบนด์วิดท์ที่สอดคล้องซึ่งจำเป็นต้องมี 384 kbps, 512 kbps, 768 kbps and 1 Mbps ตามลำดับ


 

Q : ในกรณีที่ลง Window Service Pack 3 หรือ Windows Vista จะมีปัญหาในการลงโปรแกรม CAT Conference ระบบจะฟ้องปัญหาเกี่ยวกับเวอร์ชันของ window media ในที่นี้จะเป็นปัญหาในส่วนของการ register ของตัว window media ของ service pack 3

วิธีแก้ปัญหาคือให้ลงตัว register เพิ่มเติมโดยสามารถขอตัว Register นี้ได้จากทีมงาน ของ CAT หลังจากนั้นจะสามารถ Install โปรแกรม CAT Conference ได้ตามปกติ


 

Q : ในกรณีใช้ Firefox ทำไมไม่สามารเข้าใช้งาน Web Conference ได้

ในปัจจุบันระบบ Conference สามารถรองรับการใช้งานของ Firefox โดยต้อง Download และติดตั้งปลักอินลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยตัวระบบจะแจ้งเตือนก่อนและให้เรา Download เพื่อติดตั้งปลักอิน พอติดตั้งเสร็จแล้วเราจึงจะสามารถเข้าสู่ห้องประชุมได้ตามปกติ


 

Q : ถ้าไม่สามารถใช้งานระบบ Web Conferenceได้ ควรแก้ไขอย่างไร?

ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่หรือไม่ หากพบว่ามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้ Web Conference ได้ ให้เปิดพอร์ต UDP 7350 หรือ TCP 80 หรือ TCP 443 เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ (สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งาน)


 

Q : ทำไม เมื่อคลิกที่แถบลิงค์ (URL) ที่ระบุอยู่ในอีเมล์เชิญเข้าร่วมประชุมแล้วไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้?

กรณีนี้เกิดจากผู้จัดการประชุมยังไม่ได้เปิดห้องประชุม โดยจะปรากฏข้อความว่า “การประชุมยังไม่เริ่ม โปรดรอจนกว่าผู้จัดการประชุมจะเปิดห้องประชุม” ซึ่งเมื่อมีการเปิดห้องประชุมแล้วคุณจะถูกเชื่อมต่อไปที่หน้าห้องประชุมโดยอัตโนมัติ


 

Q : ควรทำอย่างไรหากไม่ได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น?

กรณีที่ 1 ถ้าท่านเห็นแถบแสดงสัญญาณเสียงพูดของผู้ที่กำลังพูดอยู่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงในคอมพิวเตอร์ของท่านว่า ปิดเสียงลำโพง (Mute) อยู่หรือไม่ ถ้าเลือก Mute อยู่ ก็ให้ทำการปลดออก

กรณีที่ 2 ถ้าท่านไม่เห็นแถบแสดงสัญญาณเสียงพูดของผู้ที่กำลังพูดอยู่ ก็ให้แจ้งผู้ที่กำลังพูดอยู่ในขณะนั้น ให้ตรวจสอบว่ากำลังปิดไมโครโฟนของเขาอยู่หรือไม่ ผู้พูดอาจจำเป็นต้องตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมเสียง (Audio input device) ใหม่อีกครั้ง


 

Q : ควรทำอย่างไรหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นไม่ได้ยินเสียงของเรา?

ให้ตรวจสอบไมโครโฟนว่าถูกเชื่อมกับคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ และดูว่ามีการเลือกอุปกรณ์ด้านเสียงในคอมพิวเตอร์นั้นตรงกันกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจริงหรือไม่ ทั้งนี้ควรมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้ง


 

Q : ทำไมไม่สามารถเห็นภาพของผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ?

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นอาจไม่ได้ติดตั้งกล้อง หรือลองตรวจสอบที่หมวด Participant List ว่าผู้ร่วมประชุมท่านอื่นๆ มีการปิดฟังค์ชั่นการแสดงภาพวิดีโอหรือไม่ หรืออาจเป็นเพราะ Bandwidth ไม่เพียงพอ หรืออาจเป็นเพราะคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรม MS DirectX ขั้นต่ำเวอร์ชั่น 8(ในการเช็คเวอร์ชั่น MS DirectX ทำได้โดยการคลิก Start เลือกปุ่ม Run และพิมพ์คำว่า “dxdiag.exe” แล้วคลิก OK หรือลองลด “Hardware Acceleration” ของการ์ดจอลง ที่ Display Setting ใน Control panel)


 

Q : ถ้าไม่เห็นภาพของตนเองในคอมพิวเตอร์ขณะที่มีการประชุมควรทำอย่างไร

ให้ทำการตรวจสอบดูว่ามีการลงโปรแกรม Driver ของกล้อง Web cam ไว้ถูกต้องหรือไม่ หรือเช็คดูว่ามีโปรแกรมอื่นกำลังใช้อุปกรณ์ควบคุมภาพอยู่หรือไม่ ซึ่งถ้ามีต้องปิดการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวก่อน


 

Q : ในบางครั้งทำไมเสียงพูดจึงมีการกระตุก?

การส่งข้อมูลที่เป็นเสียงโดยปกติต้องใช้ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตประมาณ 50 kbps ดังนั้นถ้าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรักษาระดับของช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ 50 kbps เสียงพูดอาจกระตุกบ้างเป็นบางครั้ง


 

Q : จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุม?

ระบบ Web Conference จะมีรหัส 2 ชั้น ที่ใช้ในการเข้าห้องประชุมก็คือ รหัสเจ้าของห้อง (Host ID) และรหัสเข้าห้อง (Access Code) และนอกจากนี้ควรเปิดห้องประชุมเฉพาะช่วงเวลาที่มีการประชุมเท่านั้น


 

Q : กรณีมีผู้เข้าร่วมประชุมเกิน 16 คน จะสามารถเห็นหน้าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้หรือไม่?

แม้ว่าระบบ Web Conference จะสามารถแสดงภาพผู้เข้าประชุมได้พร้อมกันสูงสุด 16 ภาพ แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษ Web Conference จะทำการหมุนเวียนภาพผู้เข้าประชุมทั้งหมด ช่วยให้สามารถเห็นผู้เข้าประชุมได้อย่างทั่วถึง


 

Q : ขนาดภาพการทำงานของโปรแกรมไม่พอดีกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรทำอย่างไร?

ควรเลือกตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ 1024 x 768 pixels เพื่อให้ภาพการทำงานของโปรแกรม Web Conference มีขนาดเหมาะสมกับหน้าจอคอมพิวเตอร์


 

Q : ในระหว่างประชุมทำไมระดับเสียงลดลงอัตโนมัติ

เราสามารถควบคุมระดับเสียงไมค์โครโฟนเองได้โดยการกดปุ่มกากบาทที่ปุ่ม AGC (ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่จะควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ)

 

     
SpeedTest Manual Security
ติดต่อสอบถามข้อมูล CAT contact center 1322

หน้าหลัก    |   แนะนำบริการ   |   ลักษณะบริการ   |   คำถามที่พบบ่อย   |   ติดต่อเรา

Server Address : cat.catconference.com  
appstore playstore