CAT conference บริการจัดประชุมออนไลน์

CAT conference ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเห็นภาพ ฟังเสียงและเสนอเอกสารการประชุม ในรูปแบบของการร่วมกันเขียนข้อความที่ซ้อนทับลงบนเอกสารที่บรรยายอยู่รวมทั้งโต้ตอบกันในรูปแบบต่างๆได้ทันที ง่ายกว่าการประชุม

 

มาตรฐานบริการ
การส่งภาพและ เสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าระบบอื่นๆ เพราะมีเครื่องแม่ข่ายจำนวนมากติดตั้งที่ศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย และ ตามภูมิภาคต่างๆ เหมือนกับ Cell Site ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

คุณสมบัติโดยย่อ

 • ใช้ประชุมได้หลายคนโดยขึ้นจอภาพได้พร้อมกันสูงสุด 16 จอภาพ
 • ใช้ได้ไม่จำกัดครั้ง และไม่จำกัดเวลา
 • สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมด้วยได้
 • ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเท่ากัน
 • ผู้บรรยายสามารถพาผู้ร่วมการประชุมท่องเว็บไปด้วยกัน (Co-Web Browsing)
 • ผู้บรรยายสามารถส่งวิดีโอจากกล้องตัวที่สอง เช่น กล้องถ่ายเอกสาร (Visualizer) กล้องจับขโมย เครื่องเล่นวิดีโอหรือ จากไฟล์คลิปวิดีโอได้
 • ผู้บรรยายสามารถส่งภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้บรรยายไปปรากฏยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เช่น เพื่อแสดงหรือสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ สามารถโอนการควบคุมแป้นพิมพ์และ เม้าส์ไปยังผู้ร่วมประชุมผู้ใดผู้หนึ่งได้
 • สามารถสอบถามรวบรวมความเห็นหรือขอมติ (Poll) ของผู้เข้าประชุม
 • สามารถส่งไฟล์ไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนหรือทุกคนได้
 • ผู้บรรยายสามารถควบคุมรูปแบบหน้าจอที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้เห็นเหมือนกัน

 

icnfnd pdf 272699   ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ CAT conference V.9

 

คำถามที่พบบ่อย
 

 

Q : Web Conference คืออะไร?

Web Conference เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถจัดการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา (ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นการประชุมที่เห็นภาพ และได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันหลายคน รวมทั้งสามารถนำเสนอเอกสารในที่ประชุม


 

Q : Web Conference ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง?

ใช้สำหรับการประชุมทางไกล การเรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา และกิจกรรมการสนทนาต่างๆเหมาะสำหรับองค์กรที่มีการประชุมระหว่างสาขาหรือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ


 

Q : อะไรคือจุดเด่นของ Web Conference?

ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายและครบครัน อาทิเช่น

  • นัดหมายและเชิญประชุมผ่าน E-mail
  • นำเสนอเอกสารในที่ประชุมได้หลายรูปแบบ เช่น Power point, Word, Excel, Video, pdf, รูปภาพ เป็นต้น
  • รับส่งไฟล์ระหว่างการประชุม
  • ทำแบบสำรวจ (Poll) เพื่อสำรวจความคิดเห็นในที่ประชุม
  • รับส่งข้อความสั้นระหว่างการประชุม
  • บันทึกการประชุมออนไลน์
  • ควบคุมการประชุมได้เสมือนจริง เช่น ประธานสามารถปิด - เปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น การให้สิทธิ์ในการพูดหรือการนำเสนอ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้องประชุม ฯลฯ

 

Q : Web Conference แตกต่างจากห้องประชุมแบบ Video Conference อย่างไร

Video Conference

ค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนสูงต่อ 1 ห้องประชุมใช้ประชุมเฉพาะกลุ่มหรือภายในหน่วยงานที่มีระบบ Video Conference เท่านั้นใช้ประจำที่ใช้งานร่วมกับ Leased line, ISDN เท่านั้นมีรูปแบบการบริหารจัดการประชุมไม่หลากหลายมากนักใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พิเศษของ Video Conferenceการบำรุงรักษา (ยาก ช้า แพง กรณีเกิดปัญหา)

Web Conference

ค่าใช้จ่ายน้อยใช้ประชุมกับใครก็ได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (เชิญผ่านอีเมล์และติดตั้ง Web Conference อัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต)ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานร่วมกับ Broadband Internet ก็ได้มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการประชุมที่หลากหลายสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุมใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปการบำรุงรักษา (ง่าย เร็ว ประหยัด กรณีเกิดปัญหา)


 

Q : ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Web Conference มีอะไรบ้าง?

ในการใช้ Web Conference จัดการประชุมทางไกลออนไลน์ จะช่วยให้สามารถ

  • ลดค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมและประสานงานนัดหมาย
  • ลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเพื่อมาประชุม
  • ลดการสูญเสียเวลา จากการเดินทาง
  • ลดการเผาผลาญน้ำมัน และ ลดภาระด้านพลังงานของชาติ
  • ลดอันตรายและความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ขององค์กร
  • เพิ่มประสิทธิภาพของงาน และผลผลิตธุรกิจ
  • เพิ่มการใช้ประโยชน์ จากการลงทุนด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

Q : ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ได้ด้วยวิธีใดบ้าง ?

ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 4 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 การรับเชิญผ่านทางอีเมล์ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล์

เชิญประชุมพร้อมรหัสผ่านสำหรับเข้าห้อง จากนั้นให้คลิกลิงค์ (URL) ที่ได้รับจากอีเมล์ เพื่อเข้าสู่ระบบ CAT Conference พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code)(ถ้ามี) เพื่อเข้าห้องประชุม

ช่องทางที่ 2 ผ่านเว็บไซต์

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ห้องประชุมผ่านทาง http://www.catconference.com เลือกเมนู "เข้าสู่ห้องประชุม" แล้วกรอก Company ID,User ID  เลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code)(ถ้ามี) เพื่อเข้าห้องประชุม

ช่องทางที่ 3 ผ่านไอคอน @ บนทาสก์บาร์ของวินโดวส์

ผู้เข้าร่วมประชุมเลือก Start หา Application AcuConference แล้วดับเบิ้ลคลิก จะปรากฏไอคอน @ บนทาสก์บาร์ด้านล่างขวา คลิ๊กขวา เลือก Join Conference กรอก am-web2.catconference ลงในช่อง AcuManager และกรอก Company ID,User ID แล้วเลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code)(ถ้ามี) เพื่อเข้าห้องประชุม

ช่องทางที่ 4 ผ่าน Application on Mobile

ผู้เข้าร่วมประชุม Download Application " acuconference" จาก Play Store หรือ App. Store เลือก Join สำหรับ iOS และSearch conference สำหรับ Android จากนั้นกรอก am-web2.catconference ลงในช่อง Sever และกรอก Company ID,User ID  แล้วเลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม


 

Q : คุณสมบัติขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการประชุมทางไกลออนไลน์?

Hardware :
Pentium 4 Duo Core, 1GB RAM, การ์ดเสียง, ไมโครโฟน, กล้องเว็บแคม, มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 384Kbps – 1024Kbps ตามคุณภาพของภาพที่เลือกนำเสนอ (640x480, 800x600, 960x720, 1280x720)          

Software :
Windows XP หรือใหม่กว่า, DirectX 8 หรือมากกว่าทำการเปิด Port ของ Firewall ได้แก่ UPD7350, UDP7351, UDP7352, UDP7353, TCP7350, TCP433, TCP80          

Macbook with OSX 10


 

Q : การใช้งานระบบ Web Conference ต้องใช้แบนด์วิดท์ ( Bandwidth )เท่าไร?

จำนวนแบนด์วิดท์ที่จำเป็นต้องใช้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพการประชุมที่ถูกสร้าง การประชุมจะสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคุณสมบัติดังนี้: 640 x 480, 800 x 600, 960 x 720 and 1280 x 720 แบนด์วิดท์ที่สอดคล้องซึ่งจำเป็นต้องมี 384 kbps, 512 kbps, 768 kbps and 1 Mbps ตามลำดับ


 

Q : ในกรณีที่ลง Window Service Pack 3 หรือ Windows Vista จะมีปัญหาในการลงโปรแกรม CAT Conference ระบบจะฟ้องปัญหาเกี่ยวกับเวอร์ชันของ window media ในที่นี้จะเป็นปัญหาในส่วนของการ register ของตัว window media ของ service pack 3

วิธีแก้ปัญหาคือให้ลงตัว register เพิ่มเติมโดยสามารถขอตัว Register นี้ได้จากทีมงาน ของ CAT หลังจากนั้นจะสามารถ Install โปรแกรม CAT Conference ได้ตามปกติ


 

Q : ในกรณีใช้ Firefox ทำไมไม่สามารเข้าใช้งาน Web Conference ได้

ในปัจจุบันระบบ Conference สามารถรองรับการใช้งานของ Firefox โดยต้อง Download และติดตั้งปลักอินลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยตัวระบบจะแจ้งเตือนก่อนและให้เรา Download เพื่อติดตั้งปลักอิน พอติดตั้งเสร็จแล้วเราจึงจะสามารถเข้าสู่ห้องประชุมได้ตามปกติ


 

Q : ถ้าไม่สามารถใช้งานระบบ Web Conferenceได้ ควรแก้ไขอย่างไร?

ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่หรือไม่ หากพบว่ามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้ Web Conference ได้ ให้เปิดพอร์ต UDP 7350 หรือ TCP 80 หรือ TCP 443 เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ (สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งาน)


 

Q : ทำไม เมื่อคลิกที่แถบลิงค์ (URL) ที่ระบุอยู่ในอีเมล์เชิญเข้าร่วมประชุมแล้วไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้?

กรณีนี้เกิดจากผู้จัดการประชุมยังไม่ได้เปิดห้องประชุม โดยจะปรากฏข้อความว่า “การประชุมยังไม่เริ่ม โปรดรอจนกว่าผู้จัดการประชุมจะเปิดห้องประชุม” ซึ่งเมื่อมีการเปิดห้องประชุมแล้วคุณจะถูกเชื่อมต่อไปที่หน้าห้องประชุมโดยอัตโนมัติ


 

Q : ควรทำอย่างไรหากไม่ได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น?

กรณีที่ 1 ถ้าท่านเห็นแถบแสดงสัญญาณเสียงพูดของผู้ที่กำลังพูดอยู่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงในคอมพิวเตอร์ของท่านว่า ปิดเสียงลำโพง (Mute) อยู่หรือไม่ ถ้าเลือก Mute อยู่ ก็ให้ทำการปลดออก

กรณีที่ 2 ถ้าท่านไม่เห็นแถบแสดงสัญญาณเสียงพูดของผู้ที่กำลังพูดอยู่ ก็ให้แจ้งผู้ที่กำลังพูดอยู่ในขณะนั้น ให้ตรวจสอบว่ากำลังปิดไมโครโฟนของเขาอยู่หรือไม่ ผู้พูดอาจจำเป็นต้องตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมเสียง (Audio input device) ใหม่อีกครั้ง


 

Q : ควรทำอย่างไรหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นไม่ได้ยินเสียงของเรา?

ให้ตรวจสอบไมโครโฟนว่าถูกเชื่อมกับคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ และดูว่ามีการเลือกอุปกรณ์ด้านเสียงในคอมพิวเตอร์นั้นตรงกันกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจริงหรือไม่ ทั้งนี้ควรมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้ง


 

Q : ทำไมไม่สามารถเห็นภาพของผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ?

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นอาจไม่ได้ติดตั้งกล้อง หรือลองตรวจสอบที่หมวด Participant List ว่าผู้ร่วมประชุมท่านอื่นๆ มีการปิดฟังค์ชั่นการแสดงภาพวิดีโอหรือไม่ หรืออาจเป็นเพราะ Bandwidth ไม่เพียงพอ หรืออาจเป็นเพราะคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรม MS DirectX ขั้นต่ำเวอร์ชั่น 8(ในการเช็คเวอร์ชั่น MS DirectX ทำได้โดยการคลิก Start เลือกปุ่ม Run และพิมพ์คำว่า “dxdiag.exe” แล้วคลิก OK หรือลองลด “Hardware Acceleration” ของการ์ดจอลง ที่ Display Setting ใน Control panel)


 

Q : ถ้าไม่เห็นภาพของตนเองในคอมพิวเตอร์ขณะที่มีการประชุมควรทำอย่างไร

ให้ทำการตรวจสอบดูว่ามีการลงโปรแกรม Driver ของกล้อง Web cam ไว้ถูกต้องหรือไม่ หรือเช็คดูว่ามีโปรแกรมอื่นกำลังใช้อุปกรณ์ควบคุมภาพอยู่หรือไม่ ซึ่งถ้ามีต้องปิดการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวก่อน


 

Q : ในบางครั้งทำไมเสียงพูดจึงมีการกระตุก?

การส่งข้อมูลที่เป็นเสียงโดยปกติต้องใช้ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตประมาณ 50 kbps ดังนั้นถ้าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรักษาระดับของช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ 50 kbps เสียงพูดอาจกระตุกบ้างเป็นบางครั้ง


 

Q : จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุม?

ระบบ Web Conference จะมีรหัส 2 ชั้น ที่ใช้ในการเข้าห้องประชุมก็คือ รหัสเจ้าของห้อง (Host ID) และรหัสเข้าห้อง (Access Code) และนอกจากนี้ควรเปิดห้องประชุมเฉพาะช่วงเวลาที่มีการประชุมเท่านั้น


 

Q : กรณีมีผู้เข้าร่วมประชุมเกิน 16 คน จะสามารถเห็นหน้าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้หรือไม่?

แม้ว่าระบบ Web Conference จะสามารถแสดงภาพผู้เข้าประชุมได้พร้อมกันสูงสุด 16 ภาพ แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษ Web Conference จะทำการหมุนเวียนภาพผู้เข้าประชุมทั้งหมด ช่วยให้สามารถเห็นผู้เข้าประชุมได้อย่างทั่วถึง


 

Q : ขนาดภาพการทำงานของโปรแกรมไม่พอดีกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรทำอย่างไร?

ควรเลือกตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ 1024 x 768 pixels เพื่อให้ภาพการทำงานของโปรแกรม Web Conference มีขนาดเหมาะสมกับหน้าจอคอมพิวเตอร์


 

Q : ในระหว่างประชุมทำไมระดับเสียงลดลงอัตโนมัติ

เราสามารถควบคุมระดับเสียงไมค์โครโฟนเองได้โดยการกดปุ่มกากบาทที่ปุ่ม AGC (ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่จะควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ)

 

CATconference logo
         เรียน ท่านผู้ใช้บริการ CAT conference ด้วย บมจ. กสท. โทรคมนาคม จะทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการ CAT conference เพื่องรองรับการให้บริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการในช่วงระยะเวลาวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 23.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคท 2558 เวลา 02.00 น. ซึ่งในเวลาดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ CAT conference ไม่สามารถใช้งาน ในช่วงเวลาระหว่างการดำเนินการดังกล่าวได้           จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลบริการ    

     CAT contact center : 1322

  สำนักงานใหญ่  |  เขตกรุงเทพและปริมณฑล  |  ส่วนภูมิภาค

 

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่ 492 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 5324 4663, 0 5326 1196, 0 5324 6658
   โทรสาร  0 5324-4663, 0 5326-1174-7 ต่อ 4170
     
  สำนักงานบริการลูกค้า เขตกลาง

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

525/11 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 5622 8558, 0 5622 8556, 0 5622 2114
   โทรสาร  0 5622 8558
     

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

294/1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 4324 1560-7
   โทรสาร  0 4324 3115
     

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

124 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 3300 4301-10
   โทรสาร  -
     

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่ 162 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 3291 9105 - 9 กด 1 และ กด 6
   โทรสาร  0 3291 9105 กด 1 และ กด 7
     

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่ 490/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 7489 0102
   โทรสาร  0 7489 0102
     

สอบถามข้อมูลบริการ    

     CAT contact center : 1322

  สำนักงานใหญ่  |  เขตกรุงเทพและปริมณฑล  |  ส่วนภูมิภาค

 

  CAT Tower

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่

72 อาคาร CAT Tower ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 1000
   โทรสาร  -
 

 แผนที่

 

 
  ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

53/58 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 7011, 0 2104 7168 - 9
   โทรสาร  0 2104 7170
 

 แผนที่ 

 

 

  ฝ่ายขายลูกค้าภาครัฐ

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210-0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 3717, 0 2104 4013
   โทรสาร  0 2104 4481, 0 2104 4575
 

 แผนที่

 

 

  ฝ่ายขายลูกค้าเอกชน

CMN_JAVASCRIPT

 

 

 ที่อยู่

99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 4750-1, 4753-8, 4760-5
   โทรสาร  0 2104 3509, 0 2104 4579, 0 2104 4717
 

 แผนที่

 

 

  ฝ่ายขายผู้ประกอบการ

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่ 99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  02-104-4408,4847,4849,4349,3369,4102,4679,
 4026,4027,3377,3800, 3882
   โทรสาร  002-104 - 4715, 02-104 -3883
 

 แผนที่

 

 

  ฝ่ายการตลาดอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่ 99 หมู่ 3 อาคารบริหาร 1 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210-0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 4988,0 2104 4516-7
   โทรสาร  0 2104 3946
 

 แผนที่

 

 

  ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย

CMN_JAVASCRIPT


   ที่อยู่

99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298
   เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
   โทรศัพท์  0 2104 3318-9,0 2104 4741-2
   โทรสาร  0 2104 4722
 

 แผนที่

 

 
 
     
SpeedTest Manual Security
ติดต่อสอบถามข้อมูล CAT contact center 1322

หน้าหลัก    |   แนะนำบริการ   |   ลักษณะบริการ   |   คำถามที่พบบ่อย   |   ติดต่อเรา

Server Address : cat.catconference.com  
appstore playstore