ลักษณะบริการ    
Video Conference Web Conference
ค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนสูงต่อ 1 ห้องประชุม ค่าใช้จ่ายน้อย
ใช้ประชุมเฉพาะกลุ่มหรือภายในหน่วยงานที่มีระบบ Video Conference เท่านั้น ใช้ประชุมกับใครก็ได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (เชิญผ่านอีเมล์และติดตั้ง Web Conference อัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต)
ใช้ประจำที่ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ใช้งานร่วมกับ Leased line, ISDN เท่านั้น ใช้งานร่วมกับ Broadband Internet ก็ได้
มีรูปแบบการบริหารจัดการประชุมไม่หลากหลายมากนัก มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการประชุมที่หลากหลายสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พิเศษของ Video Conference ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
การบำรุงรักษา (ยาก ช้า แพง กรณีเกิดปัญหา) การบำรุงรักษา (ง่าย เร็ว ประหยัด กรณีเกิดปัญหา)
     
SpeedTest Manual Security
ติดต่อสอบถามข้อมูล CAT contact center 1322

หน้าหลัก    |   แนะนำบริการ   |   ลักษณะบริการ   |   คำถามที่พบบ่อย   |   ติดต่อเรา

Server Address : cat.catconference.com  
appstore playstore